Κάπα TEL Information Network mobile services

MARKETING CAMPAIGNS

Τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρίες έχουν κατανοήσει τις δυνατότητες και την αποτελεσματικότητα του Mobile Marketing και έχουν προχωρήσει στην υλοποίηση προωθητικών ενεργειών μέσω SMS με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων, την προώθηση νέων προϊόντων, τη δημιουργία awareness καθώς και την ενίσχυση CRM προγραμμάτων. Το Καπα TEL έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση τόσο στην σχεδίαση στρατηγικών Mobile Marketing όσο και στην τεχνική τους υλοποίηση. Υλοποιούμε τη σχεδίαση ένας έξυπνου σεναρίου (δημιουργικό διάλογο με τον καταναλωτή μέσω SMS) και παράλληλα φροντίζουμε να υλοποιηθεί τεχνικά σωστά καθώς και να υποστηριχτεί μέσω της απαραίτητης δικτυακής υποδομής και τεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης, σημαντική είναι η διαδικασία διαχείρισης και επίβλεψης της ενέργειας (campaign management & monitoring) που μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ειδικών web interfaces. Έτσι, τόσο οι διαχειριστές όσο και οι διαφημιζόμενοι έχουν πρόσβαση σε live statistics. Το Καπα TEL έχει υπάρξει προμηθευτής ολοκληρωμένων λύσεων για δεκάδες Mobile Marketing Campaigns που έχουν υλοποιηθεί. Οι υποδομές του έχουν φιλοξενήσει μερικές από τις μεγαλύτερες προωθητικές ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί:

 • WIND
 • AMITA
 • ΔΕΛΤΑ
 • ΕΘΝΟΣΠΟΡ
 • PALL MALL
 • SPORTY
 • MEGA CHANNEL

SMS GATEWAY SERVICES

Το Καπα TEL SMS GATEWAY είναι ένα κομβικό σύστημα που λειτουργεί ως δρομολογητής μηνυμάτων για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών από τις κινητές Τηλεφωνίες και όχι μόνο. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να επεξεργάζεται σε επίπεδο λεκτικών (keywords) μεγάλο όγκο μηνυμάτων διαχωρίζοντας κάθε φορά (ανάλογα τις προδιαγραφές στην ανάλυση του έργου) τον προορισμό. Είναι το σύστημα που βρίσκεται ανάμεσα στον Operator (Κινητή Τηλεφωνία) και τις υπηρεσίες.
Μερικά από τα χαρακτηριστικά του SMS Gateway είναι:

 • Δρομολόγηση εξερχόμενων μηνυμάτων βάσει αποστολέα, παραλήπτη, κόστος διαδρομής.
 • Oυρές προτεραιότητας για εξερχόμενα και για εισερχόμενα μηνύματα.
 • Yποστήριξη πολλαπλών καναλιών ανά σύνδεση με το SMS-C (multiple channels per SMS-C connection).
 • Yποστήριξη αυξομειούμενης τροφοδοσίας (throttling) ανά σύνδεση (ανάλογα με την χωρητικότητα).

MMS & WAP APPLICATION DEVELOPMENT

Το Καπα TEL έχει υλοποιήσει πολλαπλές mobile εφαρμογές όπως:

 • MMS Bundle Services (Wind)
 • Wap Sport Portal (Wind, Vodafone)
 • Wap Astrology Portal (Wind, Cosmote)
 • MMS SPORT Alert (Wind)
 • MMS JOKES
 • MMS FUNNY IMAGES
 • MMS SPORT NEWS
 • MMS SPORT RESULTS
 • MMS NEWSPAPERS
 • WAP TICKETING
Τα site αφορούν σε υπηρεσίες σχετικές με ταξίδια, αναζήτηση ακτοπλοϊκών ή αεροπορικών δρομολογίων, διασκέδαση, πρόγνωση καιρού, αθλητικές ειδήσεις, χρηματιστηριακές υπηρεσίες και πλοήγηση σε χάρτες πόλεων.