Κάπα TEL Information Network mobile services

PREMIUM SMS SERVICES

Οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας PremiumSMS αξιοποιούν τους 5-ψήφιους αριθμούς ειδικής πρόσβασης (shortcodes) του Κάπα TEL για εξυπηρέτηση αναγκών επικοινωνίας μέσω SMS, όπως:

  • προωθητικές ενέργειες (π.χ. marketing campaigns),
  • υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας (π.χ. chat),
  • υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (π.χ. αγορά κωδικού πρόσβασης σε υπηρεσία) κ.ά.
  • Υπηρεσία Διαγωνισμών (με 1 η περισσότερα μηνύματα και πολλαπλές απαντήσεις)
  • Υπηρεσία ψηφοφοριών

To Κάπα TEL διαθέτει 3 πενταψήφιους αριθμούς ειδικής πρόσβασης:

  • 54330 (χρέωση 0,68€/SMS με ΦΠΑ+τέλη)
  • 54529 (χρέωση 1,36€/SMS με ΦΠΑ+τέλη)
  • 54848 (χρέωση 1€/SMS με ΦΠΑ+τέλη)

Οι άνωθι 5-ψήφιοι αριθμοί χρεώνουν τον τελικό χρήστη με την αποστολή του εκάστοτε SMS μηνύματος από μέρους του και όχι κάθε φορά που λαμβάνει κάποιο SMS.

To Κάπα TEL διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε επίπεδο σχεδιασμού marketing campaigns, ενώ οι τεχνικές της λύσεις υπόσχονται την ασφαλή ολοκλήρωση υπηρεσιών ιδιαίτερων απαιτήσεων (π.χ. υπηρεσίες που συνδυάζονται με τηλεοπτικά ή Ραδιοφωνικά γεγονότα και πρέπει στον ελάχιστο δυνατό χρόνο να γίνει επεξεργασία του μεγαλύτερου δυνατού πλήθους SMS).

Τηλέφωνο υποστήριξης 213 0161 800.