Κάπα TEL Information Network

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΕΣ

Η Κάπα TEL Λειτουργεί σε 24ωρη βάση και έχει on line σύνδεση με το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, συνεχή ενημέρωση των βάσεων δεδομένων της για κάθε είδους διακήρυξη και διαγωνισμό, οικονομικούς δείκτες, διεθνείς ισοτιμίες συναλλάγματος (FOREX), διαρκή επιχειρηματική και πολιτική ειδησεογραφία, επισκόπηση τύπου, καθώς και την εξέλιξη των διεθνών χρηματαγορών.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η Κάπα TEL είναι από τους πρώτους Ελληνες επίσημους παροχείς πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αξιών και του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Δρατηριοποιείται στο χώρο την Χρηματιστηριακών εφαρμογών με μεγάλη επιτυχία και είναι ένας από τους κύριους data vendors στην Ελληνική αγορά, με εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε τερματικές συσκευές. Επιπλέον η Κάπα TEL είναι ο κυριότερος παροχέας δεδομένων (data-provider), αφού παρέχει μέσω sub-vendoring σε άλλες εταιρίες (Χ.Α.Α vendor και εισηγμένες) χρηματιστηριακά προϊοντα. Η επιτυχία μας στην ανάπτυξη χρηματο-οικονομικών συστημάτων και προγραμμάτων τα οποία παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, οφείλεται κυρίως σε τέσσερις παράγοντες:

  • Τεχνολογία: Η εταιρία μας εκτός από το χρονικό ανταγωνιστικο πλεονέκτημα διείσδυσης στην αγορα Χρηματιστηριακών εφαρμογών έχει καταφέρει μέσω πρωτοποριακών επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας να ακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις. Αποτέλσμα της προσπάθειας αυτής είναι η ενσωμάτωση των τεχνολογικών καινοτομιών και μεθόδων στα προϊοντα, με σκοπό τη διευκόλυσνη του πελάτη μας.
  • Ανθρώπινο δυναμικό: Η επένδυση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό αυξάνει την προσαρμοστικότητα μας στις νέες κατευθύνσεις που διαμορφώνονται. Αποτέλεσμα της προσπάθειας είναι η άμεση προσαρμογή στις νέες ανάγκες της αγοράς.
  • Οικονομικές λύσεις: Γνωρίζοντας την Ελληνική οικονομική πραγματικότητα από το 1989, προσαρμόζουμε την τιμολογιακή πολιτική μας σχεδόν στο κόστος, ετσι ώστε να αποδεικνυουμε και πρακτικά στον πελάτη μας ότι ο στόχος μας είναι να χτίσουμε μία μακροχρόνια σχέση.
  • Υποστήριξη: Δίνουμε μεγάλη σημασία στην υποστήριξη των υπηρεσιών που παρέχουμε στους πελάτες μας, όπως και στη συντήρηση. Η εταιρία μας έχει δημιουργήσει 3 επίπεδα υποστήριξης, τα οποία εχουν συμπληρωματική σχέση μεταξύ τους και χωρίζονται στις εξής ομάδες:

    • Ομάδα Πωλήσεων & Marketing
    • Ομάδα υποστήριξης Υποδομής
    • Ομάδα υποστήριξης πελατών